Projektový den mimo školu - Filmový uzel Zlín

Ve čtvrtek 24. 9. 2020 se žáci osmých ročníků zúčastnili Projektového dne mimo školu ve Filmovém uzlu Zlín.

Žáci byli rozděleni do dvou skupin. První skupina absolvovala komentovanou prohlídku expozice, ve které jsme se dozvěděli zajímavosti o vzniku a vývoji filmových ateliérů. Expozice je koncipována jako svitek filmu v kameře, součástí jsou i dobové projekce a filmové plakáty. Nejvíce pozornosti je věnováno Hermíně Týrlové a Karlu Zemanovi, jejich slavným filmům a trikovým záběrům (Cesta do pravěku, Ferda Mravenec či Uzel na kapesníku, podle něhož dostal Filmový uzel své jméno). Průvodcem nám byl kameraman Zdeněk Krupa, který se podílel na známých večerníčcích Pat a Mat, Krysáci či na filmu Čarodějův učeň slavného režiséra Karla Zemana. Zhlédli jsme také nejlepší animované snímky studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Druhá skupina mezitím absolvovala animační workshop. Žáci ve skupinách navázali na scénář a storyboard, které si připravili v hodinách českého jazyka a výtvarné výchovy. Vyrobili si vlastní scénu a postavy. Výsledkem jejich zajímavé práce byl krátký animovaný snímek vytvořený technikou stop-motion animace. Všichni se aktivně zapojili a vytvořili ploškové či prostorové animace. Každá z nich je originální.

Obě skupiny si pak činnosti vyměnily.

Projektový den dotovaný ze Šablon II jsme si skvěle užili.

Ukázky práce našich žáků můžete vidět zde: https://drive.google.com/drive/folders/1WuUqRhcLWGnvIeREq7gUm-uyULNH-vPG?usp=sharing

 Mgr. Eva Škarydková