Putování muzeem

Již z kraje nového roku třída 5. B zavítala do oblíbeného Muzea Vyškovska. Tentokrát na výukový program Putování muzeem.

Ač tento program není tolik známý, děti byly nadšené ze všech zákoutí vyškovského muzea, dokonce mohly nahlédnout i do depozitáře a vyzkoušet si práci restaurátorů.

Mgr. Ivana Jirková

 

Putování muzeem
Putování muzeem
Putování muzeem
Putování muzeem
Putování muzeem
Putování muzeem
Putování muzeem
Putování muzeem