Ředitelské volno

Vážení rodiče,​​​​​​​ v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. § 24, odst. 2, vyhlašuji ředitelské volno v pátek dne 18.11.2022, které navazuje na státní svátek 17.11.2022.

Ředitelské volno vyhlašuji z provozních a technických důvodů, odstávka pitné vody a sociálních zařízení.

Žákům, kteří se stravují ve školní jídelně, bude strava na uvedený den automaticky odhlášena.

V případě Vašeho zájmu nabízíme v pátek 18.11.2022, v době ředitelského volna, otevření školní družiny od 6:30 do 13:00 hod. Družina bude otevřena pro předem přihlášené žáky 1.- 4. ročníku, kteří družinu navštěvují. Minimum pro otevření je 10 žáků. Přihlásit své dítě můžete prostřednictvím přihlášky (v papírové podobě), která byla zákonným zástupcům všech žáků zaslána přes Bakaláře školy. Vyplněnou ji odevzdávejte, nejpozději do 12:00 hod dne 15.11.2022, vedoucí školní družiny paní V. Julínkové. Na pozdější přihlášení žáků již nemůže být brán zřetel.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Zdeněk Šlapal