Robotika na SOŠ a SOU

V měsíci červnu se zúčastnili žáci osmých ročníků exkurze na SOŠ a SOU Sochorova, Vyškov.

Seznámili se s různými druhy výrobních strojů a technologií, vyzkoušeli si návrh vlastních medailonů v programu pro technické kreslení a modelování SolidWorks. Měřili posuvným měřítkem na přesnost a sestavovali dle vzoru plastickou sochu. Svoji zručnost otestovali při manuálním ohybu předem připravených lucerniček. V průběhu exkurze sledovali řezbu laserem do kovových materiálů, ze kterých si pomocí dalšího stroje vytvořili vlastní stojánek na tužky. Žákům se exkurze velmi líbila.

Musíme ocenit velkou ochotu pedagogů i studentů střední školy a učiliště, kteří nás celým dnem provázeli. Naši žáci poznali mnoho nových strojů, způsobů výroby a získali nejen zkušenost s výrobou, ale odnesli si i hodnotné dárky.

Ing. David Vrána