RODIČE VÍTÁNI

Celoročním tématem druhé třídy jsou PIRÁTI A MOŘSKÉ PANNY. Protože je naše škola dlouhodobě zapojena do projektu „RODIČE VÍTÁNI“, pozvali jsme odborníka z řad rodičů, tatínka jednoho z žáků, námořníka Jardu.

Ten nás s využitím dataprojektoru zasvětil do tajů života v moři i na něm. Pomocí dlouhého lana provedl TAKELÁŽ, kde nám názorně ukázal, jaké to je být na jedné lodi – co je to spolupráce, úcta a respekt. Posíláme velké DÍKY po vlnách a přejeme klidný začátek adventu.

Piráti a mořské panny ze 2. A