Sběr starého papíru

Sběr starého papíru (mimo kartony a lepenku) se uskuteční v úterý 22. 9. a ve středu 23. 9. 2020. Vždy od 7.00 do 8.00 hod. V úterý i od 14.00 do 16.30 hod.

Nejlepší za 1. pololetí budou oceněni sladkostmi, za celý školní rok na Vás čekají poukazy a další ceny.
Pokud Vám termíny sběru nevyhovují, můžete se předem domluvit na jiných. Email: cernik@zsmoravkova.cz 
V případě předem zváženého sběru, nečekejte ve frontě. Vyložíte, předáte papírek se jménem, třídou a hmotností sběru a odjíždíte.
Prosíme o dodržení zvýšených bezpečnostních opatření, nejlépe nevystupujte z vozidla, mějte roušku a dodržujte bezpečný odstup 2 m. Děkujeme.
Za účast ve sběru starého papíru Vám děkujeme.
Mgr. Tomáš Černík