Sběr starého papíru

Sběr starého papíru (včetně kartonů a lepenky) se uskuteční v pondělí 30. 5. a úterý 31. 5. 2022. Vždy od 7.00 do 8.00 hod. V pondělí i od 14.00 do 16.30 hod. V úterý i od 14.00 do 15.00 hod.

Nejlepší za 1. pololetí budou oceněni sladkostmi, za celý školní rok na Vás čekají poukazy a další ceny.
Pokud Vám termíny sběru nevyhovují, můžete se předem domluvit na jiných. Email: cernik@zsmoravkova.cz
V případě předem zváženého sběru, nečekejte ve frontě. Vyložíte, předáte papírek se jménem, třídou a hmotností sběru a odjíždíte.
Za účast ve sběru starého papíru Vám děkujeme.

Mgr. Tomáš Černík