Sněhová královna

Poslední lednový den si děti z 1. B náramně užily. Navštívila je SNĚHOVÁ KRÁLOVNA. Děti plnily rozličné úkoly a za každý získaly jeden střep kouzelného zrcadla.

Např. stříhaly sněhovou vločku, zavazovaly střevíc, počítaly matematickou růži, sestavovaly slova na destičce, vyťukávaly slabiky u léčivých bylinek.

Společnými silami se jim podařilo splnit devět těžkých úkolů, a tak sestavit podobiznu Sněhové královny. Poté její srdce začalo opět tlouci a ona s červeným ruměncem na tváři rozdala všem první knížku - SLABIKÁŘ a VYSVĚDČENÍ.

Velké poděkování patří Janě Gibalové Jamborové – autorce obrazu a žákyním 9. B Lucii Štefkové a Lucii Grohmannové, které se velmi pěkně zhostily role královny a komorné.

Mgr. Kateřina Gibalová

PS: A teď vzhůru do 2. pololetí…