Stezka předškoláka

Zápis dětí do první třídy je v naší škole každým rokem pořádán formou procházky pohádkou. Přijetí do prvního ročníku doplněný drobnými upomínkovými předměty a pamětním listem bývá pro většinu dětí nezapomenutelným zážitkem.

Také fotodokumentace z této akce se stává nedílnou součástí rodinných alb a videoték.

Bohužel v letošním školním roce stejně jako v minulém, nelze tuto formu uskutečnit. Vedení školy s pedagogickými pracovníky naší školy se rozhodlo, jako náhradu za klasický zápis ve škole, nabídnout rodičům předškoláků možnost náhrady zápisu.  Účast je dobrovolná.

Děti v doprovodu rodičů mohou projít stezku předškoláka v areálu školního hřiště a školní zahrady, kde budou plnit úkoly, po jejich splnění dostanou drobný dárek a pamětní list na tento den. Rodiče si také mohou pořídit fotodokumentaci a spojit tuto návštěvu školy s osobním podáním žádosti o přijetí do první třídy.

Stezka předškoláka bude probíhat ve dnech:

pátek 9. 4. od 9:00 hod. do 15:00 hod.,

pondělí 12. 4. od 13:00 hod. do 17:00 hod.,

středa 14. 4. od 13:00 do 17:00 hod..

Registrujte se na telefonním čísle: 604 442 303 na jednotlivé časové termíny, aby nedocházelo ke kontaktu mezi rodinami (termíny jsou vypsány v desetiminutových intervalech).

Začátek stezky a instrukce budou k dispozici u brány vedle tělocvičny. Děti si s doprovodem projdou značenou trasu a budou plnit úkoly.  Konec stezky u brány vedle školní jídelny.

Budeme rádi, pokud se této akce zúčastníte.

Vedení školy