STMELOVACÍ PROGRAM - EXPEDICE TAJEMNÝ OSTROV

Minulý čtvrtek se žáci šesté třídy zúčastnili zážitkového stmelovacího programu pro (re)start třídního kolektivu, kterým je provázela paní lektorka z Etických dílen.

Minulý čtvrtek se žáci šesté třídy zúčastnili zážitkového stmelovacího programu pro (re)start třídního kolektivu, kterým je provázela paní lektorka z Etických dílen. Pomocí různých aktivit se potrénovali v důležitých dovednostech, které třída potřebuje pro dobré fungování kolektivu a pozitivního třídního klimatu. Během programu žáci zažili pestrou škálu her a aktivit zaměřených na komunikaci, spolupráci a kreativitu.

Školní metodik prevence Mgr. Jana Ondroušková

Názory žáků 6.A na program stmelování třídního kolektivu

„ Moc se mi líbilo, že jsme se více poznali a že si všichni pomáhali.“

„Bylo to výborné, nejlepší byla hra ULIČKA DŮVĚRY.“

„Zjistil jsem, že když pracujeme společně, tak je to lepší.“

„Myslím si, že jsme se více spřátelili.“

„Bylo dobře, že jsme všichni drželi spolu.“

„ Líbilo se mi, že jsme mohli táhnout za jeden provaz.“

Mgr. Kamila Rejzková