Testování 8. 11. 2021

Vážení a milí rodiče, testování všech žáků proběhne v pondělky 8. a 15. 11. 2021. Prosíme všechny žáky, aby přišli do školy zcela běžným způsobem na 7:55 hod. do třídy, kde mají vyučování 1. hodinu.

POZOR ALE, NEUSTÁLE S ROUŠKOU NA ÚSTECH A NOSE, A TO AŽ DO VYHODNOCENÍ TESTU!

Takže ve třídě nesundávat! Na I. stupni testování provede třídní učitel, na II. stupni vyučující 1. hodiny. Žáci, kteří chodí do ranní družinky, budou testovaní za pomoci paní vychovatelek, paní asistentek a třídních učitelek tam.

Prosíme – dle doporučení MŠMT – rodiče malých dětí, aby se pokud možno samoodběru již neúčastnili, čím méně bude ve škole osob navíc, tím lépe organizačně i bezpečnostně. Po dotazování se u třídních učitelek víme, že všichni žáci zvládají odběr již velice dobře sami, nastane-li ale případ, kdy žák vyžaduje pomoc, pomůže vyučující nebo paní asistentka.

Z povinnosti se testovat jsou vyjmuty osoby s OTN (doklady o plném očkovaní, NEBO negativním výsledku PCR testu, pozor na zkrácenou platnost, NEBO o prodělané nemoci covid-19).

Testování výjimkám s OTN opravdu nemůžeme nařídit, ale přesto si dovolíme upřímně DOPORUČIT VŠEM OSOBÁM (žákům i všem zaměstnancům školy), abychom si 8. 11. 2021 test provedli také, ať všichni víme, jak na tom jsme a neohrožujeme se vzájemně, využijme tohle testování zajištěné státem ke zjištění zdravotního stavu všech, i očkovaný může být pozitivní...

V případě, že žák bude pozitivní, škola ihned kontaktuje zákonného zástupce, který si musí své dítě neprodleně vyzvednout. Poté volejte svému dětskému lékaři a domluvte se na dalším postupu – na termínu potvrzení PCR testem. Škola pozitivní žáky nahlásí KHS hromadně a také žákům vydá potvrzení o POZITIVITĚ testu, potvrzení o negativitě, které by platilo jediný den, vydávat nebudeme!

Třídní schůzky 9. 11. 2021 nerušíme, stále prosíme o osobní účast rodičů, změnilo-li by se něco vládním nařízením, budete včas informováni.

Děkujeme za spolupráci a přejeme všem pevné zdraví, ať dopadne testování dobře!

Vedení školy