TRESTNÍ ODPOVĚDNOST MLADISTVÝCH

Právě na téma trestní odpovědnosti mladistvých se v úterý 17. ledna 2023 konaly na naší škole dvě besedy. Byly určené pro žáky osmých a devátých ročníků.

Třídám se paní policejní preventistka věnovala dvě vyučovací hodiny. Připravila si zajímavé povídání spojené s prezentací a nechyběly ani případy z praxe. Žáci se dověděli, jakou odpovědnost znamená mít občanský průkaz. Diskutovali o rozdílu mezi přestupkem a trestným činem, o rozdílu mezi krádeží a loupeží, sankcemi za protiprávní jednání či záškoláctví,…

Mgr. Jana Ondroušková (školní metodička prevence), Lucie Nemášová, Anna Šánová