Třídní schůzky

Vážení rodiče, v úterý 7. 6. 2022 se konají konzultace k prospěchu, a to v době od 15:00 do 16:30 hodin.

Prosíme Vás, k příchodu do školy na konzultace užívejte zadního vchodu ze dvora do družiny (u jídelny, označený jako vchod A) a po vstupu se zapište do knihy návštěv.

Třídní učitele naleznete jako obvykle v kmenových učebnách své třídy, zbylé učitele ve svých kabinetech.
Rozpis bude vyvěšen na nástěnce uvnitř po vstupu do budovy.

S pozdravem

vedení školy