Třídní schůzky

Vážení rodiče, z důvodu zápisu do 1. ročníku, který byl zřizovatelem Městem Vyškov stanoven na úterý 5. 4. 2022, se přesouvá termín třídních schůzek – konzultací k prospěchu na čtvrtek 7. 4. 2022.

Navštěvovat třídní učitele a jednotlivé vyučující můžete v době od 15:00 do 17:00 hodin.

Třídní učitel bude v kmenové učebně své třídy, ostatní vyučující povětšinou ve svých kabinetech. Rozpis bude vyvěšen u vstupu – vcházejte do školy prosím hlavním vchodem.

Známky za 3. čtvrtletí školního roku 2021/2022 se uzavírají do středy 6. 4. 2022 do 14:00 hodin.

Pedagogická rada k 3. čtvrtletí se uskuteční v pondělí 11. 4. 2022.

Vedení školy