Třídní schůzky

Vážení rodiče, v úterý 6. 6. 2023 se konají konzultace k prospěchu, a to v době od 15:30 do 17:00 hodin.

Třídní učitele naleznete jako obvykle v kmenových učebnách své třídy, zbylé učitele ve svých kabinetech.
Rozpis bude vyvěšen na nástěnce uvnitř po vstupu do budovy.

Vedení školy