Třídní schůzky

Vážení rodiče, v úterý 9. 11. 2021 od 16:00 do 17:30 hodin se uskuteční první letošní třídní schůzky.

Rodiče žáků 9. ročníku prosíme, aby přišli již na 15:40 hod. do učebny fyziky č. 100 (2. patro ihned u schodů – u družiny), kde jim bude předáno několik informací k přijímacímu řízení žáků na SŠ.

Rodiče žáků 1. až 8. ročníku se prosím dostaví na 16:00 hodin přímo do kmenových tříd.

Kvůli prvnímu covidovému zavření škol 11. 3. 2020 a druhému téměř ročnímu od 14. 10. 2020 proběhlo poslední OSOBNÍ setkání rodičů a učitelů, zejména II. stupně, v lednu 2020. Proto Vás velmi prosíme, abyste se na tyto třídní schůzky pokud možno opravdu dostavili.

Zároveň vás kvůli zhoršující se covidové situaci a nastaveným bezpečnostním opatřením žádáme, abyste nenavštěvovali vyučující jednotlivých předmětů. Informace o prospěchu obdržíte formou čtvrtletní známky v Bakalářích školy.

Vyžaduje-li to situace (tj. zhoršení prospěchu žáka, výchovně-vzdělávací problémy, pochvaly aj.), informuje vás přes Bakaláře školy vyučující daného předmětu.

Pokud vy sami máte cokoliv nutného k projednání, můžete kontaktovat příslušného učitele telefonicky přes kancelář školy nebo opět písemně prostřednictvím Bakalářů.

Po celou dobu pohybu v budově školy je nutná ochrana dýchacích cest – nejlépe respirátorem.

Na závěr si dovolujeme upozornit rodiče žáků tříd 5. A a 6. B, že pro ně se uskuteční třídní schůzky za stejných podmínek ale v jiný den z důvodu nepřítomnosti třídních učitelek dne 9. 11. ve škole. O náhradním termínu budete včas informováni.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost v této době znepříjemněné covidovou situací.

Vedení školy