Vyhlášení MŠMT ČR: dny 21. a 22. prosince 2020 byly stanoveny jako volné dny

Vážení rodiče, milí žáci, Ministerstvo školství stanovuje dny 21. a 22. 12. 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), po jejichž dobu je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole.

Dle § 184a školského zákona není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem žáků.

Do školy se tedy v tomto roce půjde naposledy v pátek 18. 12. 2020.

Nástup do školy po prázdninách je naplánován na pondělí 4. 1. 2021

a týká se žáků 1. až 5. ročníku, žáků 9. ročníku a tříd 7. A, 8. A a 8. B (lichý týden).

Ostatní třídy, tzn. 6. A, 6. B, 7. B (sudý týden) se budou v týdnu od 4. 1. do 8. 1. 2021 vzdělávat distančně dle platných běžných rozvrhů a k prezenční výuce nastoupí až 11. 1. 2021.

To vše za předpokladu, že bude zachován rotační systém výuky pro žáky 6. - 8. ročníku.

Provoz školní jídelny je na volné dny 21. a 22. 12. 2020 zrušen.

Pokud dojde k jakýmkoli změnám platným od 4. 1. 2021, budeme vás o tom včas informovat na webových stránkách školy a přes zprávy v Bakalářích školy.

Příjemné prožití vánočních svátků vám všem přeje

vedení školy.

Vyhlášení MŠMT ČR - volné dny 21. a 22. 12. 2020