Výlet do Milotic

Doba výletů je tu. Kdo by se nechtěl procházet zámkem v dobovém kostýmu princů a princezen a nasát atmosféru středověku?

Toho si naplno užili naši prvňáčci s páťáky při prohlídce zámku Milotice.

Třídní učitelky