Vystoupení ve stacionáři

Žáci 3. ročníku navštívili 15. listopadu stacionář v Dědicích, aby potěšili babičky a dědečky básničkami o podzimu. Děti zatančily a zazpívaly písničku Beskyde, Beskyde, mazurku Měla babka čtyři jabka.

 

Nechyběl ani rytmický doprovod k písni Pekla vdolky z bílé mouky. Do zpívání se zapojili i klienti stacionáře písničkou Ach, synku, synku. Na závěr našeho vystoupení žáci předali všem seniorům malé dárky.

Mgr. Eliška Hájková