Výukový program - Prales na talíři

Ve středu 25. 9. se žáci osmé třídy zúčastnili výukového programu Prales na talíři v Zoo Vyškov.

Byli jsme upozorněni na problémy pralesních oblastí Indonésie, kde v důsledku zvýšené poptávky po palmovém oleji jsou zakládány stále nové plantáže. Poznali jsme dopady pěstování palmy olejné na ekosystém tropického deštného lesa v celé šíři. Je třeba se zamyslet nad řešením tohoto globálního problému vzhledem k našemu způsobu života.

Mgr. Martina Ambrosová