ŽIVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA - Kým bych byl, kdybych byl

Červen 2023

V posledním měsíci školního roku se ve výchově ke zdraví s žáky 7. tříd zabýváme rozvojem osobnosti a vztahem k sobě samému, rozvíjíme sebehodnocení a sebepoznání. Pro jednu z aktivit jsme si vybrali práci na školní zahradě. Tématem bylo, Kým bych byl, kdybych byl …!

Inspirací se žákům stali tamní kameny, rostliny nebo živočichové, které běžně potkáme v přírodě. Žáci je neměli popisovat, ale překreslit na pracovní list. Bylo jim vysvětleno, že pokud by byli nyní kamenem, byli by součástí velké skály, nebo základním kamenem nějaké budovy, či kamínkem v moři, nebo na pískovišti, aby si s nimi děti hrály atd.

Mgr. Iveta Kalábová