ZŠ Morávkova opět velmi úspěšná!

Všichni deváťáci byli přijati v prvním kole přijímacího řízení na SŠ! Žáci uspěli v krajských kolech soutěží a olympiád – DĚKUJEME našim žákům a učitelům.

Na konci června se ohlížíme a hodnotíme uplynulý školní rok. Jako ten loňský byl i ten letošní 2022/2023 z hlediska úspěchů našich žáků více než vydařený.

Protože vzdělání je u nás na prvním místě, musíme jako největší úspěch vyzdvihnout především výsledek přípravy na přijímací zkoušky na naší škole. O kvalitě výuky našich pedagogů svědčí přijetí všech našich žáků ke střednímu vzdělávání hned v prvním kole přijímacího řízení. Společně s pílí a nasazením našich deváťáků byl tento úspěšný výsledek odměnou za dlouhodobou a poctivou přípravu.

Žákům se velmi dařilo i v předmětových soutěžích a olympiádách:

Po 1. místě v okresním kole získala žákyně 9. A Nikola Maženská v kraji úžasné 2. místo v Konverzační soutěži v anglickém jazyce. Reprezentovala také naši školu na krajském kole Olympiády z českého jazyka, kam postoupila z úspěšného 3. místa na okrese.

Stejně hrdě můžeme také zmínit 1. místo na okresním kole v Blansku, kdy jsme se jako škola poprvé zapojili do Soutěže v německém jazyce, a pogratulovat tak žákyni Viktorii Groškové z 9. B, které se pak podařilo umístit jako 6. nejlepší na naší premiéře v kraji.

V těžkém okresním kole Fyzikální olympiády můžeme poblahopřát za krásná 3. místa ve svých kategoriích Ivě Vymazalové z 9. A a Jakubovi Václavíkovi z 8. A.

Za zmínku stojí i účast v okresním kole  Pythagoriády žáka Jakuba Sádla z 9. A, kde obsadil krásné 4. místo.

Krásné 6. místo obsadily žákyně Klára Mazalová a Adéla Hanáčková z 5. A v okresním kole  Matematické olympiády.

Na kulturním poli to pak byl úspěch v okrskovém kole soutěže Zazpívej, slavíčku, kde v I. kategorii obsadila 1. místo Veronika Volková ze 2. A, ve III. kategorii 1. místo Iva Vymazalová z 9. A, 2. místo Lucie Štefková z 9. B, ve IV. kategorii - dueta získaly 1. místo Lucka Štefková s Ivou Vymazalovou. Iva získala v okresním kole krásné 1. místo ve III. kategorii.

Lucka Štefková se okresního kola Zazpívej, slavíčku bohužel účastnit nemohla, ale „vynahradila“ si to 1. místem v okrese Recitační soutěže a postupem do krajského kola.

V  Dopravní soutěži mladých cyklistů se v okresním kole 5x na prvním místě objevila ZŠ Morávkova a opět z toho byly postupy do krajských kol obou kategorií, kde největšího úspěchu dosáhla Lucie Grohmanová z 9. A - 3. nejlepší dívka kraje. Družstva obsadila pěkná 6. místa.

V okresním kole Soutěže mladých zdravotníků získali žáci v mladší kategorii krásné 2. a ve starší kategorii krásné 3. místo.

Pokračovali jsme i v projektu Příběhy našich sousedů, kde žáci z 6. B Tomáš Prokeš, Jindřich Růžička a Jan Raška zaznamenali příběh vyškovského rodáka Mgr. Miloše Nevřaly, bývalého ředitele ZŠ Pustiměř a později i starosty této obce. Za svou prezentaci při slavnostním ceremoniálu v Brně obdrželi certifikát. Celá reportáž s fotografiemi a dalšími podrobnostmi je ke zhlédnutí zde.

Velký úspěch mělo i vystoupení žáků na velikonočních trzích na náměstí ve Vyškově, z něhož nám vzniklo i nové video na naše webové stránky.

Všem našim šikovným žákům děkujeme za snahu a úspěšně prokázané dovednosti a znalosti při krásné reprezentaci naší školy a jejich učitelům za očividně výbornou práci nejen v hodinách, ale také nad rámec svých povinností! 

Přejeme všem krásné prázdniny!

Vedení školy