Zvířata v ohrožení

Minulý týden se páté ročníky vypravily na výukový program na Hanáckém statku. Žáci putovali pomocí mapy po kontinentech a navštívili přirozená prostředí ohrožených zvířat z celého světa.

Pomocí programu si zopakovali učivo o podnebných pásech. Zjistili, co konkrétně dané druhy ohrožuje, jakou roli v jejich ochraně hrají zoologické zahrady. Ve skupinkách pracovali na zadaných úkolech. Nakonec se dozvěděli něco málo o významu zoo a záchranných stanic.

RNDr. Helena Nedělová, Mgr. Ivana Jirková