Distanční výuka

V případě, že je třída nebo celá škola epidemickými nařízeními nucena přejít opět na distanční výuku, využíváme k ní stále prostředí G-Suite:

V Učebně jsou jednotlivé Kurzy – co kurz, to předmět, v kterém je zadávána práce učitelem, žáci tam odevzdávají své vypracované úkoly, vyučující je kontroluje, hodnotí a dává žákovi zpětnou vazbu,

Přes Meet se dějí přímé on-line videokonference, někdy je vysílána celá hodina, někdy jen její část,

V Kalendáři má žák přehled všech naplánovaných on-line vysílaných hodin, vidí všechny termíny na odevzdání úkolů, případně i termíny testů apod.

JAK PRACOVAT V GSUITE