Distanční výuka

V říjnu 2020 jsme byli nuceni zavést několik novinek. Škola plynule přešla na distanční výuku s využitím řešení Google Učebna a dokumentů v Bakalářích.

Vytvořili jsme nový rozvrh pro online výuku a samostatnou domácí práci s možností konzultace s učitelem. Žáci si osvojili a zlepšili počítačové dovednosti, naučili se pracovat samostatně a plnit na dálku zadané úkoly.

Žákům, kteří mají problémy s technickým vybavením pro online výuku a žákům ze sociálně slabších rodin škola zapůjčila notebooky.

JAK PRACOVAT V GSUITE