Projektový den mimo školu – Filmový uzel Zlín

Ve čtvrtek 24. 9. 2020 se žáci osmých ročníků zúčastní Projektového dne mimo školu ve Filmovém uzlu Zlín. Mohou se těšit na animační workshop pod vedením zkušených lektorů. Ve skupinách vymyslí scénář filmu, vyrobí vlastní scénu, postavy a krátký animovaný snímek technikou stop-motion animace za použití profesionálního animačního softwaru Dragonframe. Součástí projektového dne bude také komentovaná prohlídka zlínských filmových ateliérů.