Pedagogičtí pracovníci

Alánová Lenka asistent pedagoga alanova@zsmoravkova.cz
Mgr. Ambrosová Martina učitel II.st., Nj, Tv ambrosova@zsmoravkova.cz
Mgr. Balková Helena VI.A, učitel II.st., Čj, Vo balkova@zsmoravkova.cz
Mgr. Crhonková Alena IV.B, učitel I.st. crhonkova@zsmoravkova.cz
Mgr. Černík Tomáš IX.A, učitel II.st., M, F cernik@zsmoravkova.cz
Dorazilová Eva asistent pedagoga dorazilova@zsmoravkova.cz
Mgr. Dvořáková Denisa I.A, učitel I.st. dvorakovad@zsmoravkova.cz
Mgr. Gibalová Kateřina II.B, učitel I.st. gibalova@zsmoravkova.cz
Gregorová Miroslava asistent pedagoga gregorova@zsmoravkova.cz
Mgr. Hrazdírová Iva VII.B, učitel II.st., Tv, Vv hrazdirova@zsmoravkova.cz
Mgr. Hušková Lenka  III., učitel I.st. huskova@zsmoravkova.cz
Mgr. Jirková Ivana  IV.A, učitel I.st. jirkova@zsmoravkova.cz
Julínková Vladimíra vedoucí ŠD julinkova@zsmoravkova.cz
Mgr. Kalábová Iveta VIII.B, učitel II.st., D, Vz kalabova@zsmoravkova.cz
Kozůbková Lenka asistent pedagoga kozubkova@zsmoravkova.cz
RNDr. Nedělová Helena VII.A, učitel II.st., P, Ch nedelova@zsmoravkova.cz
Ohnoutková Dagmar asistent pedagoga ohnoutkova@zsmoravkova.cz
Mgr. Ondroušková Jana VI.B, učitel II.st., Z, P, Sp ondrouskova@zsmoravkova.cz
Patricie Pazallová asistent pedagoga pazallova@zsmoravkova.cz
Mgr. Poláková Petra V.A, učitel I.st. polakova@zsmoravkova.cz
Bc. Rašková Petra asistent pedagoga raskova@zsmoravkova.cz
Mgr. Rejzková Kamila VIII.A, učitel II.st., Aj rejzkova@zsmoravkova.cz
Mgr. Ryšková Kateřina II.A, učitel I.st. ryskova@zsmoravkova.cz
Mgr. Sedláková Klára I.B, učitel I.st. sedlakova@zsmoravkova.cz
Mgr. Škarydková Eva IX.B, učitel II.st., Čj, Nj, Hv skarydkova@zsmoravkova.cz
Ing. Vrána David, DiS. učitel II.st., Inf, Sp vrana@zsmoravkova.cz
Mgr. Výletová Jana učitel II.st., Aj, Tv vyletova@zsmoravkova.cz
Mgr. Zabloudilová Marcela V.B, učitel I.st. zabloudilova@zsmoravkova.cz