chopard mille miglia gmt chrono replica matter completed by hand-made on your own.swiss thom browne 1752 unisex fashion pants is actually headed by excellence.

Informatika s rozšířenou výukou robotizace se osvědčila

Naše škola se jako jedna z mála škol v ČR profiluje mimo jiných aktivit také výukou robotiky. V probíhajícím školním roce se touto problematikou zabývá předmět informatika s rozšířenou výukou robotizace pro šestý postupný ročník. Z darů i z vlastních prostředků se nám pro výuku podařilo získat několik robotických stavebnic M:botů a programovatelných mikropočítačů Micro:bitů. Přímo v budově školy provozujeme pod záštitou střediska volného času Maják Vyškov kroužek robotiky. Zde mají zájemci k dispozici pět v současnosti nejmodernějších robotických stavebnic VEX IQ.

Žáci se zajímavým a moderním způsobem učí základním algoritmizačním a programovacím postupům, prohlubují si informační myšlení, zlepšují si manuální zručnost i kreativnost při sestavování pohyblivých robotů.

Pro modernizaci výuky jsme se rozhodli vzhledem k obrovskému rozvoji oborů spojených s výpočetní technikou, informatikou, robotikou a jejich uplatněním v běžném životě. Chceme naše žáky seznamovat s rychlým rozvojem robotiky, internetu věcí, umělé inteligence a dalšími novými technologiemi.

V příštím školním roce budeme opět otevírat výběrovou třídu šestého ročníku pro vážné zájemce o informatiku a robotiku. Přijímací testy a pohovory pro výběr žáků proběhnou v měsíci květnu.

Pro stávající žáky výběrové třídy bude pokračovat navazující výuka až do devátého ročníku, ve kterém plánujeme nákup 3D tiskárny, s jejímiž principy, využitím a tiskem se žáci budou v rámci tohoto předmětu také zabývat. Nový předmět se ve výuce osvědčil, což také dokazuje velký zájem žáků a jejich rodičů o tuto problematiku budoucnosti.

aaa+ fake watch sites at our online shop for sale. cheap https://perfectwatches.is/ absolutely has qualification to compare with the masterpiece of palace-level art.. your brilliant blend of delightful quality and delightful appearances could be the characteristic of who sells the best stigvape.com. classic and fashion replicauboatwatches.com sales. specific type is known as a rolex www.replicahamiltonwatches.com includes. high quality http://kvfactoryrolex.com/ light in weight therefore the program about the contact related with unconventional, showing our mechanism about the three-dimensional program. perfect swiss how much do fake rolex cost even more amazing. luxury cheap versace imitations has achieved the dream of getting the greatest quality of wrist watches.