ROZŠÍŘENÁ VÝUKA INFORMATIKY A ROBOTIZACE SE OSVĚDČILA

Naše škola se jako jedna z mála škol v ČR profiluje mimo jiných aktivit také výukou robotiky. V probíhajícím školním roce se touto problematikou zabývá předmět informatika s rozšířenou výukou robotizace pro šestý postupný ročník. Z darů i z vlastních prostředků se nám pro výuku podařilo získat několik robotických stavebnic M:botů a programovatelných mikropočítačů Micro:bitů. Přímo v budově školy provozujeme pod záštitou střediska volného času Maják Vyškov kroužek robotiky. Zde mají zájemci k dispozici pět v současnosti nejmodernějších robotických stavebnic VEX IQ.

Žáci se zajímavým a moderním způsobem učí základním algoritmizačním a programovacím postupům, prohlubují si informační myšlení, zlepšují si manuální zručnost i kreativnost při sestavování pohyblivých robotů.

Pro modernizaci výuky jsme se rozhodli vzhledem k obrovskému rozvoji oborů spojených s výpočetní technikou, informatikou, robotikou a jejich uplatněním v běžném životě. Chceme naše žáky seznamovat s rychlým rozvojem robotiky, internetu věcí, umělé inteligence a dalšími novými technologiemi.

V příštím školním roce budeme opět otevírat výběrovou třídu šestého ročníku pro vážné zájemce o informatiku a robotiku. Přijímací pohovory pro výběr žáků proběhnou v měsíci květnu.

Pro stávající žáky výběrové třídy bude pokračovat navazující výuka až do devátého ročníku, ve kterém plánujeme nákup 3D tiskárny, s jejímiž principy, využitím a tiskem se žáci budou v rámci tohoto předmětu také zabývat. Nový předmět se ve výuce osvědčil, což také dokazuje velký zájem žáků a jejich rodičů o tuto problematiku budoucnosti.